سونوگرافی غدد لنفاوی در کرج طرف قرارداد با بیمه

سونوگرافی غدد لنفاوی در کرج با تجهیزات دقیق و پیشرفته توسط کادر مجرب و متخصص ، در مرکز تصویربرداری پزشکی بهار انجام می شود. 
برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست نوبت ، با مرکز تصویربرداریب پزشکی بهار تماس بگیرید. 

سونوگرافی غدد لنفاوی در کرج

سونوگرافی غدد لنفاوی (Lymph node ultrasound) یک فرایند تصویربرداری پزشکی است که برای بررسی و ارزیابی غدد لنفاوی در بدن استفاده می‌شود. این آزمون از امواج فراصوتی استفاده می‌کند تا غدد لنفاوی را تصویربرداری کند و اطلاعاتی درباره اندازه، شکل، ساختار داخلی و وجود هرگونه تغییرات ناهنجار در آنها ارائه دهد.

سونوگرافی غدد لنفاوی برای تشخیص و ارزیابی موارد زیر استفاده می‌شود:

بررسی التهاب و عفونت: سونوگرافی غدد لنفاوی می‌تواند در تشخیص التهاب و عفونت‌ها در بدن مفید باشد. این آزمون می‌تواند نشان دهنده تورم و تغییر در ساختار داخلی غدد لنفاوی در صورت وجود التهاب یا عفونت باشد.

تشخیص سرطان: سونوگرافی غدد لنفاوی می‌تواند در تشخیص سرطان و پیگیری گسترش سرطان به غدد لنفاوی کمک کند. غدد لنفاوی اطراف سرطان ممکن است تورم کنند و سونوگرافی می‌تواند این تورم را تشخیص دهد.

تعیین خواص غدد لنفاوی: سونوگرافی غدد لنفاوی می‌تواند اطلاعاتی درباره اندازه، شکل، ساختار داخلی و خواص غدد لنفاوی ارائه دهد. این مطالعه می‌تواند به پزشک در تشخیص نوع غدد لنفاوی (مثلاً غدد لنفاوی سالم، التهابی یا سرطانی) کمک کند.

راهنمایی برای برنامه‌ریزی درمان: سونوگرافی غدد لنفاوی می‌تواند به پزشک در برنامه‌ریزی درمان مناسب برای بیمار کمک کند. این آزمون می‌تواند در تعیین موقعیت و اندازه غدد لنفاوی متغیر و ارزیابی تغییرات در آنها به عنوان پاسخ به درمان باشد.

مهم است به عنوان بیمار، با پزشک خود در مورد نیازهای خاص خود در مورد سونوگرافی غدد لنفاوی مشورت کنید. پزشک شما بهترین زمان‌بندی و فرکانس سونوگرافی را بر اساس وضعیت خاص شما تعیین خواهد کرد.

سونوگرافی غدد لنفاوی در کرج
سونوگرافی غدد لنفاوی در کرج

سونوگرافی غدد لنفاوی گردن

سونوگرافی غدد لنفاوی گردن یک فرایند تصویربرداری است که برای بررسی و ارزیابی غدد لنفاوی در منطقه گردن استفاده می‌شود. این آزمون از امواج فراصوتی استفاده می‌کند تا غدد لنفاوی را تصویربرداری کند و اطلاعاتی درباره اندازه، شکل، ساختار داخلی و وجود هرگونه تغییرات ناهنجار در آنها ارائه دهد.

سونوگرافی غدد لنفاوی گردن برای تشخیص و ارزیابی موارد زیر استفاده می‌شود:

التهابات و عفونت‌ها: سونوگرافی غدد لنفاوی گردن می‌تواند در تشخیص و ارزیابی التهابات و عفونت‌ها در منطقه گردن کمک کند. این آزمون می‌تواند نشان دهنده تورم و تغییر در ساختار داخلی غدد لنفاوی در صورت وجود التهاب یا عفونت باشد.

سرطان: سونوگرافی غدد لنفاوی گردن می‌تواند در تشخیص و پیگیری سرطان در منطقه گردن کمک کند. این آزمون می‌تواند نشان دهنده تورم و تغییر در غدد لنفاوی به عنوان نشانه‌های احتمالی سرطان باشد.

تشخیص بیماری‌های خاص: سونوگرافی غدد لنفاوی گردن ممکن است در تشخیص بیماری‌های خاصی مانند بیماری‌های التهابی مزمن (مانند آرتریت سیستمیک)، بیماری‌های ایمنی (مانند بیماری هاشیموتو) یا بیماری‌های خاص دیگر کاربرد داشته باشد.

برنامه‌ریزی درمان: سونوگرافی غدد لنفاوی گردن می‌تواند به پزشک در برنامه‌ریزی درمان مناسب برای بیمار کمک کند. این آزمون می‌تواند اطلاعاتی درباره تعداد و وضعیت غدد لنفاوی در ناحیه گردن ارائه دهد و در تصمیم‌گیری در مورد درمان مناسب موثر باشد.

سونوگرافی غدد لنفاوی زیر بغل

سونوگرافی غدد لنفاوی زیر بغل (Axillary lymph node ultrasound) یک فرایند تصویربرداری پزشکی است که برای بررسی و ارزیابی غدد لنفاوی در منطقه زیر بغل استفاده می‌شود. این آزمون از امواج فراصوتی استفاده می‌کند تا غدد لنفاوی را تصویربرداری کند و اطلاعاتی درباره اندازه، شکل، ساختار داخلی و وجود هرگونه تغییرات ناهنجار در آنها ارائه دهد.

سونوگرافی غدد لنفاوی زیر بغل برای تشخیص و ارزیابی موارد زیر استفاده می‌شود:

تشخیص سرطان سینه: سونوگرافی غدد لنفاوی زیر بغل در ارزیابی انتشار سرطان سینه به غدد لنفاوی در منطقه زیر بغل مفید است. آزمون می‌تواند نشان دهنده تورم، تغییر شکل و ساختار داخلی غدد لنفاوی زیر بغل باشد که ممکن است به وجود سرطان اشاره کند.

ارزیابی التهاب و عفونت: سونوگرافی غدد لنفاوی زیر بغل می‌تواند در تشخیص و ارزیابی التهابات و عفونت‌ها در منطقه زیر بغل کمک کند. در صورت وجود التهاب یا عفونت، غدد لنفاوی زیر بغل ممکن است تورم کنند و سونوگرافی می‌تواند این تورم را تشخیص دهد.

تشخیص بیماری‌های دیگر: سونوگرافی غدد لنفاوی زیر بغل ممکن است در تشخیص بیماری‌های دیگری مانند بیماری‌های التهابی، بیماری‌های ایمنی و سایر بیماری‌های خاص دیگر کاربرد داشته باشد.

راهنمایی برای برنامه‌ریزی درمان: سونوگرافی غدد لنفاوی زیر بغل می‌تواند به پزشک در برنامه‌ریزی درمان مناسب برای بیمار کمک کند. اطلاعاتی که از طریق سونوگرافی دریافت می‌شود، می‌تواند در تصمیم‌گیری در مورد نیاز به بیوپسی غدد لنفاوی یا درمان‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

برای انجام سونوگرافی غدد لنفاوی در کرج ، با مرکز تصویربرداری پزشکی بهار تماس بگیرید. 

توجه فرمایید !

مطالب موجود در سایت ، صرفا جهت افزایش اطلاعات عمومی است .
هرگونه سئوال درباره بیماری ، تشخیص بیماری و تجویز دارو در حیطه وظایف پزشک بوده و لازم است جهت معاینه ، تشخیص و درمان به پزشک مراجعه کرده و از خود درمانی بپرهیزید .