ام ار ای دولتی کرج

تصویربرداری پزشکی بهار طرف قرارداد با شرکت های بیمه ، انجام ام آر ای با نرخ مصوب و بیمه برای کلیه مراجعین گرامی در تمام ایام هفته .
تصویربرداری پزشکی بهار مجهز به جدیدترین دستگاه های تصویربرداری ام آر آی ، سی تی اسکن، ماموگرافی ، رادیولوژی ، سنجش تراکم استخوان و سایر امور تصویربرداری پزشکی را انجام می دهد.