سنجش تراکم استخوان در کرج

تصویربرداری پزشکی بهار ، بهترین و مجهزترین مرکز سنجش تراکم استخوان در کرج با استفاده از کادر مجرب و تجهیزات مدرن تصویربرداری در تمام روزهای هفته ، آماده ارائه خدمات است.