سی تی اسکن در فردیس کرج

مرکز تصویربرداری پزشکی بهار ، مجهز به تجهیزات تصویربرداری روز دنیا کلیه خدمات سی تی اسکن را به شهروندان ساکن فردیس، مارلیک، ملارد و سایر نقاط استان البرز ارائه می دهد.