نوشته‌ها

سی تی اسکن ریه

سی تی اسکن ریه برای تشخیص چه بیماریهایی انجام می شود؟

/
در سی تی اسکن ریه از اشعه ایکس برای بررسی ناهنجاری های موجود د…