نوشته‌ها

تشخیص کیست تخمدان با سونوگرافی

تشخیص کیست تخمدان با سونوگرافی

/
کیست تخمدان ، کیسه های توپر، نرم و آبکی در تخمدان یا سطح آن ا…