ما کجا هستیم :

جهت مراجعه و تماس با مرکز تصویربرداری پزشکی بهار ، از ادرس و شماره تماس های ذیل استفاده فرمایید .
جهت دریافت نوبت از طریق تلگرام ( اینجا ) کلیک کنید.

تلفن :   32255745

تلفن :   32255746

تلفن :   32255747

تلفن :   32255748

کرج – خیابان طالقانی شمالی – 200 متر بالاتر از اداره پست – نبش نمایشگاه کتاب بهمن – کوچه نسیم – پلاک 493