سنجش تراکم استخوان در کرج

مرکز سنجش تراکم استخوان در کرج

سنجش تراکم استخوان در کرج ، با بکارگیری پرسنل مجرب و دقیق ترین تجهیزات پزشکی در مرکز تصویربرداری پزشکی بهار انجام می شود.  سنجش تراکم

ماموگرافی در کرج

مرکز ماموگرافی در کرج

ماموگرافی در کرج ، با استفاده از تجهیزات پیشرفته پزشکی و پرسنل مجرب ، در مرکز تصویربرداری پزشکی بهار انچام می شود .  ماموگرافی یک

بیماری پاژه

بیماری پاژه : علت ،علائم و درمان

بیماری پاژه (Osteodystrophy) بیماری همراه با نقض روند بازسازی استخوان است که در نتیجه ساختار بافت استخوان تغییر می کند. در نتیجه استخوان ها مستعد