حمله پانیک

حمله پانیک چیست؟

اصطلاح حمله پانیک ، به یک دوره ناگهانی ترس شدید و غیرقابل کنترل اشاره دارد که با طیف وسیعی از علائم خودمختار همراه است. فرد

ادامه مطلب